Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 5-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

 

Ναύπακτος   1-8-2016

Αριθ. Πρωτ.:  143

 

  ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 5-8-2016 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.πρωτ.:18149/29-7-2016 σχετικά με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και την προβολή των διαφημιστικών πλαισίων.
  2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03:00 η ώρα – πάντα με όριο τα 80 d.b. – στον εσωτερικό χώρο του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της κ. Παπαγιαννοπούλου Δήμητρας του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Καθόδου Δωριέων αρ. 27 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Χορήγηση περί χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε ¨ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ¨, ιδιοκτησίας του κ. Τσαυλόπουλου Αθανάσιου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Πλατεία Λιμένος της Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος