Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   1-8-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  18340

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την 5-8-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Εισήγηση σχετικά με τη μετατόπιση ή μη περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αδειούχου Φώτιου Αδραχτά του Λουκά, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σύψας Ιωάννης