Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 9-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

ΤΗΛ:26343-60110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  5/8/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 18762

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

 

Σας προσκαλούμε την 9-8-2016 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αναπλάσεις ΤΚ Άνω Χώρας ΔΕ Αποδοτίας».
  3. Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Τοίχος αντιστήριξης Τ.Κ. Χώμορης».

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης

Τα σχόλια είναι κλειστά

Αριθμός απαντήσεων: καμία απάντηση.