Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 10-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                             

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                          

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος   9-08-2016

Αριθ. Πρωτ. 403

 

 ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 10η  Αυγούστου    2016  ημέρα  Τετάρτη     και ώρα  12:00  όπως προσέλθετε χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  ΕΚΤΑΚΤΑ με  μοναδικό   θέμα   ημερήσιας Διάταξης  :

 

  1. Λειτουργία   συστήματος  Ανακύκλωσης   και  ΧΥΤΑ  μετά  της 15-08-2016

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

Σαλαμούρας  Χρήστος