Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 18-8-2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  11-08-2016

Αριθ. Πρωτ.889

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Γούλας Γεώργιος
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 18-08-2016  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Παραλάβη μελέτης με τίτλο:«Διαμόρφωση πεζογέφυρας-διαδρόμου από (την οδό Αγελάου  έως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία».

2.Παραλαβή  στατικής μελέτης για το έργο με τίτλο:«Διαμόρφωση πεζογέφυρας-διαδρόμου από (την οδό Αγελάου  έως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία».

  1. Παραλαβή της Η/Μ μελέτης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζογέφυρας-διαδρόμου από (την οδό Αγελάου έως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία».
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πολιτόπουλου Ευάγγελου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος για τη χρονική περίοδο 13-07-2016 εως 31-12-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων»
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη.
  4. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αρίθμ. 19-02-2016 εισήγησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος καθώς και της από 22-07-2016 σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου και τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 40/28-07-2016 Άδειας κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη.

                                                                                     

 

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ