Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 23/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-8-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 19700

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 23-8-2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της 428/2015 ΑΔΣ περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ εντός της πόλης Ναυπάκτου μετά από αίτηση του ΚΤΕΛ Αιτ/νίας Α.Ε.
2. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης, συνδιοργάνωσης αγώνα τριάθλου «1st Nafpaktos Challenge 2016», διήμερος αγώνας Μultisports 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη της Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης