Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 24/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-8-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19698

ΠΡΟΣ
1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 24-8-2016, και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βελβίνας, Ριγανίου, Λυγιά, Δάφνης, Παλαιοχωρακίου, Πιτσινέικων» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
3. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία (Γαλατάς, Περιθώρι, Άνω Βασιλική)» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρα, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπηγάδου, Δάφνης, Παλαιοχωρακίου ΔΕ Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου ‘‘Ενίσχυση υδροδότησης Ναυπάκτου’’. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχέτευσης Ακαθάρτων Άνω Χώρας» προϋπολογισμού 1.537.500,36 (με Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ΣΑΤΑ ποσό «45.831,15» για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτηρίων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
11. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
12. Παράταση μίσθωσης αίθουσας Ιδρύματος Παπαχαραλάμπους για λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου και λοιπών εκδηλώσεων. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
13. Συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου «1st Nafpaktos Challenge 2016», διήμερος αγώνας Multisports 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016». (Εισηγητής κ. Σύψας).
14. Τοπική κανονιστική απόφαση για την συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου «1st Nafpaktos Challenge 2016» διήμερος αγώνας Multisports 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη της Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Σύψας).
15. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αδειούχου Φώτιου Αδραχτά του Λουκά, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής κ. Σύψας).
16. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «A.O. XΑΛΚΕΙΑΣ» – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής κ. Σύψας).
17. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «A.O. ΛΥΓΙΑ – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής κ. Σύψας).
18. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.428/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ εντός της πόλης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κονίδας).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.