Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 9-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                             

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                        

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                                    

Ναύπακτος   05-09-2016

Αριθ. Πρωτ. 448

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 9η  Σεπτεμβρίου    2016  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα  12:00  όπως προσέλθετε χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με     θέματα   ημερήσιας Διάταξης  :

 

  1. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για τη δημιουργία Πράσινου

Σημείου στο Δήμο Ναυπακτία.

  1. Έγκριση μηνιαίων καταστάσεων εκτελεσθέντων υπηρεσιών λογιστικής-οικονομικής υποστήριξης του Συνδέσμου από 1-7-2010 εως 31-8-2016.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος