Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 8-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

 

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

Ναύπακτος   8-9-2016

Αριθ. Πρωτ.:  159

 

 

ΠΡΟΣ:     1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

 

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

 

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 8-9-2016 και ώρα 21:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση της αρ.362/2014 κανονιστικής απόφασης περί «Οργάνωσης & προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου όπως τροποποιήθηκε με την 406/2015 απόφαση».
  2. Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της αριθμ.13.904/2-8-2016 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας 13.900/7-7-2016, ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της αριθμ.13.149/8-8-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «KAΦΕΤΕΡΙΑ» -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας 12.613/9-6-2016, ιδιοκτησίας ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 10 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
  4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ –ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ του  Κων/νου στην οδό Αθ. Νόβα [Ο.Τ. 14] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω τήρησης των προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

 

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

 

Πλούμης Νικόλαος