: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    15-9-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  22052

 

Π Ρ Ο Σ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την  19-9-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37),  σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 445ης επετείου από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
  2. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη διέλευση των οχημάτων του «45ου Διεθνούς Rally ΦΙΛΠΑ 2016» που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Σύψας Ιωάννης