Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 21/9/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-9-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22202

ΠΡΟΣ

1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την 21-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ.Κλεπάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Ονομασία οδού δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω παραγραφής. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
8. Καθορισμός της αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ σε συνέχεια της 283/2016 απόφασης ΟΕ περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 445ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Ράπτης)
10. Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης)
11. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 445ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης)
12. Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές». (εισηγητής κ. Ράπτης)
13. Έγκριση εγγραφών νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ράπτης)
14. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη διέλευση των οχημάτων του 45ου Διεθνούς Rally ΦΙΛΠΑ 2016» που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Ράπτης)
15. Διοργάνωση γιορτής κάστανου Αγίου Δημητρίου. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
16. Διοργάνωση γιορτής κάστανου και τσίπουρου Άνω Χώρας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
17. Επιχορήγηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Κάτω Βασιλικής- Διάθεση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)
18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών). (εισηγητής κ. Σύψας).
19. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δίμηνης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω απουσίας της δικηγόρου του Δήμου ( μοναδικής δικηγόρου του Δήμου) , λόγω κυήσεως. (εισηγητής κ. Σύψας).
20. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετατόπιση ή μη περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αδειούχου Φώτιου Αδραχτά του Λουκά, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. (εισηγητής κ. Σύψας)
21. Προμήθεια μεταχειρισμένου σχολικού λεωφορείου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
22. Λήψη απόφασης για την συνέχιση των απαιτούμενων διαδικασιών σχετικά με την ίδρυση νέου κοιμητηρίου οικισμού Συκιάς Πιτσιναίικων. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
23. Έγκριση της 27/206 απόφασης Δ.Σ της ΚΕΔΝ Αναθεώρηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2016. (εισηγητής κ. Κονίδας)
24. Έγκριση της 28/2016 απόφασης Δ.Σ της ΚΕΔΝ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016. (εισηγητής κ. Κονίδας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.