Πρόσκληση από την ΔΕΥΑΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως την Πέμπτη 22/9/2016 και ώρα 11°° παρευρεθείτε στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας σε συνέντευξη τύπου για ενημέρωση σας σχετικά με την ένταξη του έργου ″ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ″ προϋπολογισμού 2.182.400 € στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ″ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ″ ( Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ