Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 4/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-9-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24015

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 4-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων: «Διοικητικές Κυρώσεις σε Κ.Υ.Ε. – Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ενημέρωση –
α) της αριθμ.33.714/2015-734/18-1-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθ. αδείας 13.330/ 2-6-2015, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και β) της αριθμ.πρωτ.33.741/2015/18-1-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

2. Εισήγηση για Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ.13.330/2-6-2015 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που λειτουργείτε στην οδό Φορμίωνος 13 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.

3. Εισήγηση σχετικά με την αριθμ.14.104/16-06-2016 αίτηση του κ. Aναστασίου Γεώργιου του Αντωνίου περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε ¨ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨, ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.

4. Εισήγηση σχετικά με την αριθμ.18.418/02-08-2016 αίτηση του κ. Παπακωστόπουλου Δημήτριου του Σπυρίδωνος περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.

5. Εισήγηση σχετικά με την αριθμ.14.068/16-06-2016 αίτηση του κ. Πρίφτι Αλεξάντερ του Χριστάκη περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε ¨EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ [(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2 &B.1)]¨, ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Πλατανίτη της Τ.Κ. Μολυκρείου – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.

6. Εισήγηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Πέτρου στη θέση «Κεφάλια» [εκτός οικισμού] Κάτω Δάφνης –Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

7. Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 22.942/21-09-2016 αίτηση τους κ. ΡΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Νικολάου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άνω Χώρας – Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας.

8. Εισήγηση σχετικά με την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη Τ.Κ. Λυγιά της Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΑΓΑΘΗ του Χρήστου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης