ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 11/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-10-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 25279

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 11-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της έκθεσης του εναλλακτικού τουρισμού του έτους 2016.
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
3. Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 24.915/06-10-2016 αίτηση του κ. MΠΑΚΑΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θεοδώρου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται εντός του οικισμού Πλατάνου της Τ.Κ. Πλατάνου – Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω τήρησης των προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης