Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 10/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 10-10-2016
Αριθ. Πρωτ.: 178

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 10-10-2016 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [ΙΙΙΑ]- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Γεωργίου Γραμμάτη, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡ. – ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛ. Ο.Ε, στις εγκαταστάσεις της έκθεσης όπου θα πραγματοποιηθεί Πανελλήνια Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού Nostos Expo 2016 στην περιοχή Γριμπόβου και συγκεκριμένα στα Β.Κ. 229,283 & 290 δημόσια κτήματα.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [ΙΙΙΑ]- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ευαγγέλου στις εγκαταστάσεις της έκθεσης όπου θα πραγματοποιηθεί Πανελλήνια Έκθεση Εναλλακτική Τουρισμού Nostos Expo 2016 στην περιοχή Γριμπόβου και συγκεκριμένα στα Β.Κ. 229,283 & 290 δημόσια κτήματα.
3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της έκθεσης του εναλλακτικού τουρισμού του έτους 2016.
4. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
Η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω τήρησης των προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος