Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 19-10-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                             

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                          

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                                         

Ναύπακτος   12-10-2016

Αριθ. Πρωτ. 501

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 19η  Οκτωβρίου     2016  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  12:00  όπως προσέλθετε χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με     θέματα   ημερήσιας Διάταξης  :

 

  1. Τιμολογιακή πολιτική  συνδέσμου  για  το  έτος 2017.
  2. Έγκριση σχεδίου  δράσης και   ενδεικτικού προϋπολογισμού    του Ειδικού  Προγράμματος  Ενημέρωσης  και Ευαισθητοποίησης  Πολιτών   σε θέματα ανακύκλωσης  –  ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   από 26  Οκτωβρίου 2016 έως  και 01-11-2015 ( εμποροπανήγυρης  Αγίου  Δημητρίου) .
  3. Διοικητική παραλαβή  για  χρήση  του  έργου  « ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  ΧΥΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  4. Ενημέρωση για περικοπή για  την συντήρηση   συστήματος   και  λειτουργίας  Βιοαερίου  ΧΥΤΑ   ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ.
  5. Έναρξη πιλοτικού προγράμματος   « διαλογής στην πηγή  οργανικών   αστικών

αποβλήτων και    υγιεινοποίησης –  κομποστοποίησης    στο  Δήμο  Ναυπακτίας » σε

υλοποίηση της 54/2016  Α. Δ. Σ.

  1. Ενημέρωση   ενεργειών  συνδέσμου σε  υλοποίηση της 62/2016  Α. Δ. Σ.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ( Ν. 4412/2016)
  3. Συγκρότηση επιτροπής   παραλαβής   υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  χρήσεως 2016.
  5. Έγκριση δαπανών  συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας  Χρήστος