Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 19-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  14-10-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  25778

 

ΠΡΟΣ

 1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

 

Σας προσκαλούμε, την 19-10-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:30  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Αχλαδοκάστρου, Αράχωβας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 2. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαυρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 3. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων υδάτων Άνω Μαμουλάδας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Τρικόρφου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 6. Έγκριση ή μη εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση Ανυψωτικού Μηχανισμού» στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου από τον κο Βάκρινο Κων/νο. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Λήψη απόφασης περί Οριστικής Κήρυξης Αρχαιολογικού Χώρου Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 731.707,32 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 1. Συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταφυγίου, Αναβρυτής, Κεντρικής, Ελατόβρυσης, Καλλονής, Κυδωνιάς ΔΕ Αποδοτίας» προϋπολογισμού 21.788,62 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 2. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 3. Ονομασία οδού Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Έγκριση σύναψης παροχής συγκοινωνιακού έργου για το χρονικό διάστημα από 01-11-2016 έως 20-06-2017. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 5. Πληρωμή 2ου Λογαριασμού από άλλη πηγή χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαυρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 6. Πληρωμή 2ου Λογαριασμού από άλλη πηγή χρηματοδότησης του έργου    «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 8. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΝ του έτους 2017. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 9. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών, (έκτακτων αναγκών) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου μας (Εισηγητής κ. Σύψας).
 11. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας (Εισηγητής κ. Σύψας).
 12. Μεταστέγαση των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης, σε παρακείμενο διαθέσιμο Δημοτικό Κτίριο στην Τ.Κ. Σίμου. (Εισηγητής κ. Σωτηρόπουλος).
 13. Έγκριση εγγραφών νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
 14. Μείωση κατά 50% της καταβολής των τροφείων και της χρήσης σχολικού λεωφορείου από τούδε και στο εξής, για νήπιο που φιλοξενείται στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
 15. Μετατόπιση επίτονου ΔΕΗ στο Γρίμποβο Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 16. Μετατόπιση επίτονου δικτύου ΔΕΗ στην ΤΚ Αφροξυλιά. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)

    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.