Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360143-160

FAX: 2634360121

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   14-10-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  25783

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την 18-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37),  σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. –  Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων: «Διοικητικές Κυρώσεις σε Κ.Υ.Ε. – Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ενημέρωση –

α)  της  αριθμ.33.714/2015-734/18-1-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθ. αδείας 13.330/ 2-6-2015, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και β) της αριθμ.πρωτ.33.741/2015/18-1-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας   μουσικών οργάνων.

2.Εισήγηση για Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ.13.330/2-6-2015 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που λειτουργείτε στην οδό Φορμίωνος 13 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης