Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

ΤΗΛ:26343-60110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  17/10/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 25895

 

Π Ρ Ο Σ

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

 

Σας προσκαλούμε την 21-10-2016 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δ. Ναυπακτίας.

                                                                

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης