Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 24-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email: shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

Ναύπακτος   20-10-2016

Αριθ. Πρωτ.:  187

 

   ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 24-10-2016 και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2017.
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» – [στον εσωτερικό χώρο] με αριθμ.αδείας12.981/27-1-2006, ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Βασιλείου, που βρίσκεται στην Παλαιοπαναγιά στη ΔΚ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: KATHΓΟΡΙΑ ΙV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &  ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» -[στον εσωτερικό χώρο] με αριθμ.αδείας 39.663/2013/-2-2014, ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που βρίσκεται στην πλατεία Λιμένα & Βασ. Λελούδα στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] με αριθμ. αδείας 4.408/8-3-2013, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του Νικολάου, που βρίσκεται στη παραλία Βαρειάς στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας

5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», στην οδό Φορμίωνος 8 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» στην εταιρεία με την Επωνυμία  «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Κων/νου.

6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (IV A2) -«EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην  οδό Αθανασιάδη Νόβα  & Αγίου Σπυρίδωνα «Γήπεδο» – Ο.Τ. 278 Σχ. Πόλεως Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

Πλούμης Νικόλαος