Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 1/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-10-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26927

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 1-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για λήψη απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ.13.903/7-8-2015 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που λειτουργείτε στην οδό Φορμίωνος 13 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
2. Εισήγηση για Ανάκληση της αριθμ.3836, 17393/22-8-2016 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY του Βασιλείου, στην οδό Αποκαύκου 12 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
3. Εισήγηση για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος KATHΓΟΡΙΑ (IV A1) – «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΙΙΙΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», στην Τ.Κ. Δάφνης – Δ.Ε. Ναυπάκτου – Δήμου Ναυπακτίας στην ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θεοδώρου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης