ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 14-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

ΤΗΛ:26343-60110

FAX: 2634360121

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28080

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

 

Σας προσκαλούμε την  14-11-2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διάθεση πιστώσεων.

2.Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ναυπακτίας και του Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου”, έτους 2017.

  1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια Λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ
  2. Προμήθεια λεωφορείου για ανάγκες Β.Π.Σ.
  3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια Λεωφορείου για ανάγκες Π.Β.Σ.

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης