Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email: shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

 Ναύπακτος   14-11-2016

Αριθ. Πρωτ.:  206

 

ΠΡΟΣ:  1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

 

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 14-11-2016 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.28208/10-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Παραχώρηση κήπου Ξενία».
  2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-«ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ» της  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ  ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Νικολάου στην οδό Τζαβέλλα 21 [Ο.Τ. 66].
  3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-& ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (άρθρο 11 – Κατηγορία Ι) – «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (άρθρο 13 – Κατηγορία ΙΙΙ-α)], στην οδό Σιαμαντά 10 [Ο.Τ.29] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Φωτίου.

 

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω τήρησης των προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος