Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 21-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  17 -11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28735

 

 

 

ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
 4. κ.κ. Προέδρους Τ.Κ. Δήμου
 5. κ.κ. Εκπροσώπους Τ.Κ. Δήμου

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

           

Σας προσκαλούμε, την 21-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα άρθρου 77 παρ.6 του Ν.4172/2013 και άρθρο 4 του Ν.4111/2013, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου  έτους 2017. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 2. Έγκριση σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ   του  Συνδέσμου 1ης ΓΕΝ   και  Δήμο Ναυπακτίας  σε   υλοποίηση  πιλοτικού προγράμματος   Διαλογής στην  πηγή  οργανικών  αστικών  αποβλήτων και   υγιειονοποίησης –  κομποστοποίησης   στο  Δήμο  Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 3. Αποδοχή απόφασης   ένταξης  της  πράξης   «Κατασκευή του ειδικού σχολείου Ναυπάκτου»   του  Δήμου   Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Γνωμοδότηση σχετικά με κοινόχρηστο δρόμο σε εκτός σχεδίου περιοχή Βαρναράχης (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του κέντρου του οικισμού Κλεπάς (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αναπλάσεις Τ.Κ. Δορβιτσάς, Γάβρου”. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Μεταφορά σχολικών μονάδων 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Αποδοχή πίστωση ποσού 64.410 ευρώ και κατανομή ποσού στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 9. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογισμού δαπάνης  359. 659,76 €   στην ανοιχτή πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με   Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1 και τίτλο  «Δράσεις  για την   Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Αστικών Αποβλήτων » του Άξονα   Προτεραιότητας   14   «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ   ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)»  –  και  έγκριση  σχεδίου   προγραμματική  σύμβασης  μεταξύ   των  Συνδέσμων  1ης  ΓΕΝ  – 4ης ΓΕΝ – Δήμου   Ναυπακτίας  – Δήμου  Ι. Π. Μεσολογγίου – Δήμου  Θέρμου   για την υποβολή της πρότασης. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)
 10. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης έκτασης εμβαδού Ε= 4.150,97 τ.μ ιδιοκτησίας  Δήμου Ναυπακτίας  για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου  σε  υλοποίηση  της  αρ  80/2016  απόφασης  Δ.Σ.  Συνδέσμου. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)
 11. Έγκριση προϋπολογισμού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Φράγκος).
 12. Έγκριση σύναψης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του Τ. Π. και Δανείων και του Δήμου Ναυπακτίας, στο πλαίσιο  του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) Β΄ Φάση» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 13. Αποδοχή ποσών από χορηγούς που αφορούν την Έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ΝΟΣΤΟΣ 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 15. Απόδοση χορηγιών που αφορούν την έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ΝΟΣΤΟΣ 2016 στην Αιτωλική Αναπτυξιακή (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 16. Δαπάνες καθαριότητας γραφείων (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 17. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2016/2017 στον Δήμο Ναυπακτίας» και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Ράπτης).
 18. Έγκριση εγγραφής  νηπίου στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Ράπτης).
 19. Έγκριση απαλλαγής της καταβολής τροφείων για νήπια που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Ράπτης).
 20. Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 21. Υποβολή αιτήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτω/νίας για παραχώρηση κτιρίου για μεταστέγαση των υπηρεσιών της ΔΕ Πυλήνης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σωτηρόπουλος)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.