ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ. Παυλοχρήστου Σπυρ.

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300

ΤΗΛ:26343-60143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   18/11/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28837

 

Π Ρ Ο Σ

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

 

Σας προσκαλούμε την  18-11-2016   ημέρα  Παρασκευή   και ώρα   12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37),  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διάθεση πίστωσης.

 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω  προθεσμίας διάθεσης της πίστωσης.

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης