Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 23-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   23-11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  29151

 

 

ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

 

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

           

Σας προσκαλούμε, την 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης  ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογισμού   δαπάνης  20.359. 659,76 €  στην ανοιχτή πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1 και τίτλο «Δράσεις  για την  Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Αστικών Αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ   ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)»  –  και  έγκριση  σχεδίου   προγραμματική  σύμβασης  μεταξύ   των  Συνδέσμων  1ης   ΓΕΝ  – 4ης ΓΕΝ – Δήμου   Ναυπακτίας  – Δήμου  Ι. Π. Μεσολογγίου – Δήμου  Θέρμου   για την υποβολή της πρότασης. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω τήρησης προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.