Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 24-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                          

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ναύπακτος   24-11-2016

Αριθ.  Πρωτ.  550

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 24η  Νοεμβρίου     2016  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα  13:00  να προσέλθετε στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε Έκτακτα –  (Δημόσια άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με  μοναδικό  θέματα  ημερήσιας Διάταξης  :

  1. Ορθή επανάληψη   της 81/2016  απόφασης  Διοικητικού  Συμβούλιου Συνδέσμου  σχετικά   με  Υποβολή  πρότασης   για την χρηματοδότηση της πράξης      «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογισμού   δαπάνης  20.359659,76  στην ανοιχτή πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με    Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1  και τίτλο     « Δράσεις  για την    Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Αστικών  Αποβλήτων » του Άξονα    Προτεραιότητας        14   « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΠΟΡΩΝ (Τ Σ)»  –  και  έγκριση  σχεδίου προγραμματική  σύμβασης  μεταξύ    των  Συνδέσμων   1ης  ΓΕΝ  – 4ης ΓΕΝ Δήμου    Ναυπακτίας  – Δήμου  Ι. Π. Μεσολογγίου – Δήμου  Θέρμου   για την υποβολή της πρότασης. (  ο  προϋπολογισμός του  έργου   αναπροσαρμόζεται στο ποσό  των 19.539.920 € μια  και  το  υπό  έργο 3     «Κατασκευή Μεγάλου Πράσινου Σημείου 1ης ΓΕΝΑιτ/νίας»   θα  υποβληθεί    στο Ε. Π.   Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω τήρησης προθεσμιών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος