Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 8-12-2016

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  02-12-2016

Αριθ. Πρωτ.1156

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 08-12-2016  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Δέσμευση Πιστώσεων 2016.

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  για το διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου 2016.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μηνός Δεκεμβρίου 2016 .
 2. Απαλλαγή υπολόγου κας Μπισμπίκη Αγγελική
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γρηγορίου Θωμά για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

7.Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Β Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2016.

8.Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Γ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2016.

 1. Λήψη απόφασης περί Φωτισμού περιοχής πλαζ Ψανής Ναυπάκτου λόγω επανειλημμένων βανδαλισμών στην περιοχή.

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ