Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 6-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Σταυρούλα Μαρία Χωραφά

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143

FAX: 26343601

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  2 -12-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29977

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

           

Σας προσκαλούμε, την 6-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου  Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Τροποποίηση απόφασης για έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου διαχειριστή.

Ο Δήμαρχος

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης