Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 26343601

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  9 -12-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30493

 

ΠΡΟΣ  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 13-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου  Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην ΔΚ Ναυπάκτου».
  3. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Λυγιά – Ξηροπηγάδου».
  4. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ( από οδό Θέρμου εώς την τομή της με την ήδη κατασκευασμένη περιμετρική ) για την κατασκευή της οδού παράκαμψης Ναυπάκτου (Τμήμα Β)  που δεν υλοποιήθηκε».
  5. Απαλλαγή υπολόγου Σμπούκη Αλεξάνδρα.
  6. Απαλλαγή υπολόγου Δημητρέλλο Χρυσόστομο.

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης