Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 14/12/2016 (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-12-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30557

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 14-12-2016, και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση σχετικά με την πορεία της πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης και αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ σε συνέχεια της 283/2016 απόφασης Ο.Ε για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
3. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας Ν.Αιτ/νίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Πρόταση για επανίδρυση τομέα Δομικών Έργων στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Έγκριση συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ5002212. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2017-2018». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαλατά – Περιθωρίου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιας σκάλας και αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Νεοκάστρου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιου ανοικτού αγωγού απορροής ομβρίων στη θέση Ελαιοστάσιο Δ.Κ Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου (πλην Κρυονερίων)». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
15. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
17. Παράταση της προθεσμίας παραλαβής «Μελέτη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάδειξη και αναδιάρθρωση της ορεινής Ναυπακτίας – περιοχή φράγματος Ευήνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
18. Έγκριση ή μη εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην Τοπική Κοινότητα Χόμορης» στην Δημοτική Ενότητα Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας από τον Σύλλογος Απανταχού Χομοριτών Ναυπακτίας «Αγία Παρασκευή». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
21. Διακοπή Α.Φ.Μ κληροδοτημάτων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
22. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Αρτοποιείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Μήτρου Αριστείδη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
23. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Ιχθυοπωλείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Λόη Γρηγόρη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
24. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Κρεοπωλείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Δούρου Κων/να & ΣΙΑ ΟΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
25. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Οπωροπωλείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Κουτσοσπύρου Χρ. & Σια Ο.Ε. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
26. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Παντοπωλείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Τριανταφύλλου Γεωργία του Χρήστου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
27. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Πτηνοπωλείου μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Δούρου Κων/να & ΣΙΑ ΟΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
28. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.ΠΛΟΥΜΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
29. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.ΠΛΟΥΜΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
30. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
31. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
32. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
33. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
34. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής υλοποίησης του σκοπού του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προικοδοτήσεις». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
35. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Τ.Κ Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
36. Αίτηση για μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
37. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
38. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Τελικής Επικάλυψης και Αποκατάστασης Περαιωμένων Πρανών του Κυττάρου Κ1 και κατασκευής Οριζόντιου συστήματος μεταφοράς Βιοαερίου». Προϋπολογισμού:148.837,56 € (με το ΦΠΑ)». (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
39. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Επέκτασης Δεξαμενής Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Ναυπάκτου Προϋπολογισμού:199.105,89 € (με το ΦΠΑ)». (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
40. Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
41. Επαύξηση ισχύος από 25 ΚVA σε 35 ΚVA της παροχής του κτιρίου Ναυπακτία. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
42. Διοργάνωση εκδήλωσης για το «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη 2016». (εισηγητής κ. Ράπτης).
43. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2017. (εισηγητής κ. Ράπτης).
44. Αποδοχή & έγκριση του καταστατικού του «Διεθνούς Δικτύου: Δρόμοι του Λεπάντο» και υπότιτλο «Από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (εισηγητής κ. Ράπτης).
45. Έγκριση διοργάνωσης μονοήμερης εκδρομής του ΚΑΠΗ. (εισηγητής κ. Ράπτης).
46. Έγκριση εγγραφής νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Ράπτης).
47. Απολογισμός Εμποροπανήγυρης έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).
48. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας». (εισηγητής κ. Σύψας).
49. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2017. (εισηγητής κ. Σύψας).
50. Τροποποίηση της αρ.497/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά» Δήμου Ναυπακτίας με κωδικό ΟΠΣ 5002044 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (εισηγητής κ. Σύψας).
51. Ορισμός εκπροσώπων στις τριμελείς επιτροπές χορήγησης Βεβαιώσεων, σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. (εισηγητής κ. Σύψας).
52. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (εισηγητής κ. Σύψας).
53. Έκδοση απόφασης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
54. Έκδοση απόφασης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
55. Έκδοση απόφασης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
56. Έκδοση απόφασης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
57. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κονίδας).
58. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κονίδας).
59. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης ΔΕΤΑΠ. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.