Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 15-12-2016

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  12-12-2016

Αριθ. Πρωτ. 1177

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 15-12-2016  και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε έκτακτη  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Δέσμευση Πιστώσεων 2016.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου 2016.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μηνός Δεκεμβρίου 2016.
 5. Απαλλαγή υπολόγου κας Μπισμπίκη Αγγελική.
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γρηγορίου Θωμά για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ  από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.
 7. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Β Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2016.
 8. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Γ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2016.
 9. Λήψη απόφασης περί Φωτισμού περιοχής πλαζ Ψανής Ναυπάκτου λόγω επανειλημμένων βανδαλισμών στην περιοχή.
 10. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΟΤΕ (Όμιλος Εταιρειών) για χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου για το έργο «ΜΙΚΤ/1/ΑΙΤ2016/1)- Τεχνικές Εργασίες Κατασκευής και συντήρησης Υποδομών, Σποραδική Εργολαβία Μικτών Υποέργων Τηλεπ. Δικτύου για την Γεωγραφική Ενότητα Γ-Τμήμα τεχνικών Λειτουργιών Πεδίου Αιτ/νίας».

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ