Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  16 -12-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 31184

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 20-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου  Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας ενώπιον α) του Ειρ/κείου Αθηνών και β) του Ειρ/κείου Ναυπάκτου κατά την εξέταση μαρτύρων δυνάμει της από 8/12/2016 γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων των Θωμά Αγγελόπουλου κ.λ.π. ΚΑΤΑ του Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Έγκριση δαπάνης για Προνοιακά επιδόματα.
  4. Απαλλαγή υπολόγου – έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπαλλήλου Αϋφαντή Βασίλη.
  5. Απαλλαγή υπολόγου – έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπαλλήλου Βασιλόπουλου Γεωργίου.

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης