Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 28-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email: shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

  Ναύπακτος   23-12-2016

Αριθ. Πρωτ.:  230

ΠΡΟΣ:   1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Τρίτη 28-12-2016 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την λειτουργία και χρήση του κολυμβητηρίου.
  2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στον ΜΕΛΙΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ του Βασιλείου, εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. του οικιστικού συγκροτήματος Ναυπάκτου – Λυγιάς – Ξηροπήγαδο, στο Ο.Τ. 325, αναφερόμενη ως επαρχιακή οδός Ναυπάκτου – Ιτέας (λόγω μη κτηματολογίου)»  στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου.
  3. Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣTΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους κ.κ.KΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΘΕΟΔΩΡΟ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
  4. α) «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

β) Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

5. Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, στην οδό Κανναβού 10  στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

6.Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία« ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Φορμίωνος 9 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

7. Χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY, στην πλατεία λιμένος 1 στη Ναύπακτο στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

8.Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.27094/31-10-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «περίπτερο ιδιοκτησίας Κυρίτση Θεόδωρου του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Αθ. Νόβα αρ.68».

9.Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.27095/31-10-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «περίπτερο ιδιοκτησίας Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ.25.

10. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.27241/1-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου  οχήματος.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

Πλούμης Νικόλαος