Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  13-1-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:687

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 17-1-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου  Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έλεγχος των προσκομισθέντων εκ νέου δικαιολογητικών για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης του υποέργου 2 «Δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία».

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης