Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 25/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-1-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1271

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 25-1-2017, και ώρα 5:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση – κατάθεση απόψεων για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζογέφυρας -διαδρόμου στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Φράγκος).
2. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων πολιτών στο αναρτηθέν σχέδιο «Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου (Μεγαλομάτα – Φαλτσοπόρτι)». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
3. Συζήτηση επί αιτήματος υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης για την αύξηση του ωραρίου απασχόλησής τους από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. (Εισηγητής κ. Σύψας)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) του συλλόγου «Αλκυόνη». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από τον Δήμο Ναυπακτίας για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Λυγιά ΔΕ Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Γαβρολίμνης ΔΕ Χάλκειας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μολυκρείου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης – Υποέργο 2: Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ. Σίμου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
11. Κατανομή ποσού 64.313,38 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
12. Αντικατάσταση αντιπροσώπων του δήμου Ναυπακτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας», λόγω παραίτησής τους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
13. Έγκριση σύναψης σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευτικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» & συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
15. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
16. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
17. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
20. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σίμου Δ.Ε. Πυλ-λήνης, έτους 2017. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
21. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κλιματισμός κτιρίου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ». (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
22. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βομβοκού. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
23. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στις επιτροπές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου α) για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη και β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
24. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
25. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Σύψας).
26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της ορεινής Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Σύψας).
27. Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και έγκριση δαπανών. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
28. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2017. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
29. Έγκριση ίδρυσης παράρτημα ΚΑΠΗ Nαυπάκτου – περιοχή Ψανής – καθορισμός κτηριολογικών προδιαγραφών μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση – διάρκεια μίσθωσης. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
30. Έγκριση εγγραφής βρέφους στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
31. Παραχώρηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Μαγειρείου του Δήμου Ναυπακτίας στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Μαγειρείο Δήμου Ναυπακτίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής κ. Ράπτης).
.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.