Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-1-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  27-1-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  1737

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 31-1-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
  • Άσκηση ένδικων μέσων – Ανακοπή δήλωσης τρίτου της τράπεζας EUROBANK

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης