Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31-1-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   27-1-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1774

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 16-12-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ύστερα από την αριθμ.30653/12-12-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 31-1-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α) της αριθμ. 34.777/2015, 5.657/10-3-2016 & της 42.015/ 2013/ 11-4-2014  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑΣ με αριθ. αδείας 7.368/27-2-1995, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο» καθώς και

β) της αριθμ. 34.779 /2015/ 10-3 -2016 & της 42015/2013/13450/29-4-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α)  της αριθμ. 26203/ 30-08- 2013 & 35.776/2015, 5.662/ 11-3-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με αριθ. αδείας 9994,20206/21-06-2013, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β) της αριθμ. 45.425/31-1-2014 & 35.777/2015/ 11-3-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. -Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ.9994,20206/21-6-2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στην  οδό  Ν. Μπότσαρη 13  στη  Ναύπακτο.
  2. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α)  της αριθμ. 35.721/2015, 719/1-2-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ.αδείας 271/31-1-2006, που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης (Λυγιά) στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β)  της αριθμ. 35.722/2015/ 1 -2 -2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α)  της αριθμ. 13.904/2-8-2016 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. αδείας 13.900/7-07-2016, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη Ναύπακτο καθώς και

β)  της αριθμ. 18.673/ 21 -9-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.

  1. Ενημέρωση σχετικά με τη Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. -Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ.13903/7-8-2015 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό Φορμίωνος 13 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
  2. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.–Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – κλήση προς ακρόαση σχετικά με την αφαίρεση:

της αριθμ. 34551/2015/17-6-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, με αριθ. αδείας 5.635/12-11-2002, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη Ναύπακτο.

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.– Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – κλήση προς ακρόαση σχετικά με την αφαίρεση:

α) της αριθμ. 12.704/13-5-2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας  με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται με αριθ. αδείας 15.789/6-6-2012, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 9 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β)  της αριθμ. 15.241/13-5-2014  παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.

  1. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α)  της αριθμ.33.493/2015/ 12-1-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθ. αδείας 29.597/24-9-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β) της αριθμ.33.493/2015/ 12-1-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών.

10. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.– Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – κλήση προς ακρόαση σχετικά με την αφαίρεση:

α)  της αριθμ. 34.594/ 36.657/2015/ 31-12-2015 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ με αριθ. αδείας 34190/11-10-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» και

β)  της αριθμ. 37325/31-12-2015 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

11. Εισήγηση για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.- Ενημέρωση – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α) της αριθ. 40.272/ 16-12-2014  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και

β) της αριθμ. 39.991/16-12-2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» του καταστήματος «KAΦΕ -ΜΠΑΡ» της εταιρείας με την Επωνυμία  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, στην οδό  Ν. Μπότσαρη 3 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

12. Εισήγηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΟ» ιδιοκτησίας κ. Ζήκου  Αργυρώς.

13. Εισήγηση περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας. 8.442/2-11-2005, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, στη Τ.Κ. Λυγιά – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

14. Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αριθμ.5/30-05-2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε  «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ», ιδιοκτησίας της κ. Τρικούπη Φωτεινής του Ιωάννη, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Μακύνειας – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δ. Ναυπακτίας.

15. Εισήγηση για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Λυγιά – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

16. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου – Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης