Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                       

Ταχ. Δ/νση:  Πάροδος Α. Κοζώνη

Ναύπακτος Τ.Κ. 30300

Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική                                         

Τηλέφωνο: 26340 – 38546

Fax: 26340 – 38546

Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος:  7-02-2017

ΠΡΩΤ: 97

 

 

ΠΡΟΣ :  ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ 

            ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ    

            ΧΕΡΣΑΙΑΣ   ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη παραλιακών χώρων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κ.λ.π) οικονομικού έτους 2016, να προσέλθουν άμεσα στην Υπηρεσία μας    για την εξόφληση τους, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση Αδειών για το έτος 2017.

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ