Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     9-2-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:   2676

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα  13-2-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  • Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2017.
  • Εισήγηση για παράταση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για την Διακοπή Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» επί των οδών Αποκαύκου και Αρβανίτη.
  • Εισήγηση για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ» της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β’/08.10.2012) στο Αντίρριο – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας στην εταιρεία “ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ταμπάκη Νικόλαο του Βασιλείου

 

 

 

Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης