Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 13-2-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-2-2017

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  2677

 

ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

 

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 13-2-2017, και ώρα 5:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση επί αιτήματος 10 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης με θέμα τον διαγωνισμό που αφορά το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου».
 2. Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) τ. Δήμου (Δ. Ενότητας) Ναυπάκτου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 3. Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) τ. Δήμου (Δ. Ενότητας) Ναυπάκτου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πέτρινης Βρύσης Τ.Κ Βομβοκούς». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου προς ΧΥΤΑ». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 6. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση κτιρίου Ξενία».  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου του Δημοτικού κτιρίου Ξενία».  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε Αντιρρίου», προϋπολογισμού 31.189,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 9. Παράταση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» επί των οδών Αποκαύκου και Αρβανίτη. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 10. Εισηγητική έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 11. Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank’’ και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS»  με την  Τράπεζα  Πειραιώς  Α.Ε.   και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 14. Συζήτηση αίτησης του κ. Πολύκαρπου Παπαϊωαννίδη του Ιωάννη, νομίμου εκπροσώπου της, «Πολύκαρπος Παπαϊωαννίδης-Ελένη Παπαϊωαννίδου Ο.Ε» με την οποία αιτείται από τον Δήμο μας την έγκριση της παραχώρησης της μίσθωσης του δημοτικού διωρόφου κτίσματος πού λειτουργεί ως Ξενώνας στην Τ.Κ Ελατούς, στον υιό του Κωνσταντίνο Παπαϊωαννίδη του Πολυκάρπου. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 16. Έγκριση παράτασης της από 17/3/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ναυπακτίας και ΔΕΥΑΝ για την κατασκευή έργων και την σύνταξη μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 17. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης της υπηρεσίας: Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων – προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 18. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 19. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΝ για την κατασκευή έργων και την σύνταξη μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 20. Έγκριση 3ης παράτασης του υποέργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων για το έτος 2017-2018. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 22. Συνδιοργάνωση 5ου αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Road &MtbRace» στις 18 & 19-2-2017. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 23. Έγκριση εγγραφών νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
 24. Διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2017» στον Δήμο Ναυπακτίας και έγκριση δαπανών. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
 25. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2017. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
 26. Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις της Πινακοθήκης Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Ράπτης).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.