ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Δημοσιεύθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017.
Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
Η συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού για το έτος 2017, υπάρχει εδώ.