Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου (ειδική συνεδρίαση) 14-2-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                             

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                           

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ      

Ναύπακτος   09-02-2017

 Αριθ.  Πρωτ.  41                                  

 

  ΠΡΟΣ

  Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την  14η  Φεβρουαρίου     2017  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  12:30  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα  96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  σε  ειδική  συνεδρίαση  με  μοναδικό θέμα :

 

 

  1. Ψήφιση  Σχεδίου   Προϋπολογισμού  Εσόδων – Εξόδων 2017    ,   έγκριση   –  Ψήφιση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης  (Ο. Π. Δ.)  και  στοχοθεσίας   του Συνδέσμου  Οικονομικού  Έτος 2017 .

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος