ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 10/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-2-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2754

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 10-2-2017, και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της κατά πλάσµα χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Κων/νου και βρίσκεται επί της οδού Αθ. Νόβα 66 της Δ.Κ. Ναυπάκτου της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας λόγω επιστροφής με αρνητική γνωμοδότηση του αιτήματος του κ. Χρήστου Σταυρόπουλου ως νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας για υγειονομικό έλεγχο και έλεγχο της ηχοαπομόνωσης του προς αδειοδότηση Κέντρου Διασκέδασης από το Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Μεσολογγίου».

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί συντρέχει κατ’ άρθρο 6 §3 εδ.1 Κ.Διοικ.Διαδ. περίπτωση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος (κίνδυνος για την δημόσια υγεία).

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης