Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 20-2-2017

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  16 -2-2017

Αριθ. Πρωτ. 146

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Δευτέρα 20-2-2017  και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για προμήθεια   πλωτής εξέδρας προς τοποθέτηση της στο Λιμένα Ναυπάκτου.
 2. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Χωροθέτηση Τουριστικού Καταφυγίου στην περιοχή Γριµποβου Ναυπάκτου» της μελετήτριας Αρχιτέκτων Μηχανικού, κας Παναγιώτου Μαριάνθης.
 3. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Δ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2016.
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Πασίση Α.Ε. Ξενοδοχειακές επιχ/σεις, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-03-2017 έως 31-10-2017   και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοι Κωνσταντόπουλοι Ο.Ε.(εκπρόσωπος Κωνσταντόπουλος Θεόδωρος), για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-03-2017 έως 31-12-2017   και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Θεοδωρόπουλος Ελευθέριος & Σια Ο.Ε. (εκπρόσωπος Τριανταφύλλου Μάρκος του Σταύρου) για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-03-2017 έως 31-12-2017   και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  1-04-2017 έως 31-11-2017   και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και για τη χρονική περίοδο από 15-05-2017 έως 15-09-2017  για ομβρελες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζελιου Κωνσταντίνου-Βασίλειου του Αθανασίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  1-04-2017 έως 31-10-2017   και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

                                                                                                                                         

                                                                    

          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

          ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ