Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017

Δείτε τη σχετική απόφαση Δημάρχου εδώ.