Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 24-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                           

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ναύπακτος   20-02-2017

Αριθ.  Πρωτ.  61

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του              

 « Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

 Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου . 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την  24η  Φεβρουαρίου     2017  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα  12:30  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα  96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με   θέματα  ημερήσιας  Διάταξης :

 

 

  1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων  4ης  ΓΕΝ και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για την αποδοχή

απορριμμάτων του Δήμου Μεσολογγίου  και υγειονομική ταφή

αυτών στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας, καθώς και εξουσιοδότηση του

Προέδρου  για την υπογραφή της σύμβασης σε   υλοποίηση  της  αρ. 16/2017   απόφασης  Διοικητικού  Συμβουλίου.

  1. Παράταση   συμβάσεων
  • Λειτουργίας  Χώρου Υγειονομικής  Ταφής   Απορριμμάτων 1ης Γεωγραφικής  Ενότητας Ν.  Αιτωλ/νιας
  • Λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης   μπλε  κάδων

μέχρι  έγκρισης  προϋπολογισμού  και δέσμευση  πιστώσεων  για  έναρξη  της  διαδικασίας   που  αποφασίστηκε  με  τις   αρ. 26/2016   και 27/2016  αποφάσεις Δ.Σ.

  1. Παράταση  σύμβασης  σχετικά  με Μεταφορά   των   απορριμματοκυβωτίων  –  container –  από τον ΣΜΑ  Θέρμου στο ΧΥΤΑ  Ναυπάκτου  και  επιστροφή τους στο Θέρμο  μέχρι  έγκρισης  προϋπολογισμού  και δέσμευση  πιστώσεων  για  έναρξη  της  διαδικασίας   ανάθεσης .
  2. Παράταση σύμβασης  « Προμήθειας  καυσίμων   για  κίνηση  απορριμματοφόρων » μέχρι  έγκρισης  προϋπολογισμού  και δέσμευση  πιστώσεων  για  έναρξη  της  διαδικασίας   ανάθεσης .

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας  Χρήστος