Παράταση θητείας Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων μέχρι 12/3/2017

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις εδώ και εδώ.