Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 2/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-2-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4028

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 2-3-2017, και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση- ενημέρωση για την πορεία ερευνών – μελετών της Τ.Κ. Κλεπάς. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Συζήτηση – ενημέρωση για τη χρήση κολυμβητηρίου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Απολογισμός έκθεσης ΝOSTOS 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
5. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού κτίσματος Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου, έξι (6) τμ, του ισογείου του Δημοτικού Κτιρίου «Ναυπακτία» για στέγαση των υπηρεσιών του «Διεθνούς Δικτύου: Δρόμοι του Λεπάντο». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
7. Τροποποίηση της αριθ. 7/2017 Απόφασης Δημοτικού Συνμβουλίου αναφορικά με την επέκταση δημοτικού φωτισμού της Τ.Κ. Βομβοκούς. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κλιματισμός κτιρίου Ναυπακτία΄΄ προϋπολογισμού 24.335,97 (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5) Προϋπολογισμού 255.561,36 € (με το ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
10. Καθορισμός της αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας σε συνέχεια της 12/2017 απόφασης Ο.Ε για την εκπόνηση γνωμοδότησης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
11. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιά για το έτος 2017. (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Απαλλαγή καταβολής χρηματικού ποσού χρήσης σχολικού λεωφορείου μηνός Μαρτίου. (εισηγητής κ. Ράπτης).
13. Συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας με τη Δημόσια Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου προγράμματος δράσεων δημιουργικής απασχόλησης. (εισηγητής κ. Ράπτης).
14. Διοργάνωση μαθητικού Φεστιβάλ στο αρχαίο θέατρο Μακύνειας. (εισηγητής κ. Ράπτης).
15. Έγκριση διοργάνωσης μονοήμερης εκδρομής του ΚΑΠΗ. (εισηγητής κ. Ράπτης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.