Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 3-3-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                           

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ναύπακτος   28-02-2017

Αριθ.  Πρωτ.  91

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του              

 « Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

 Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου . 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την  3η Μαρτίου  2017  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα  12:00  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα  96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με   θέματα  ημερήσιας  Διάταξης :

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  2. Άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας του υπ αριθμ. Κυκλοφορίας οχήματος ΒΙΝ 8502 του Δήμου Δωρίδας για το έτος 2017.

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος